top of page
Crowd with Masks

LINKS RAPID PASYAN COVID-19 

Apre nouvo kowonaviris la, founisè ak anplwaye nou yo ap fè tout sa pou asire vizit ou a an sekirite. Plan nou an enkòpore recommendations CDC, ADA, NJDA, ak Eta New Jersey.

Preparasyon pou randevou w 
Rapèl:
  • Tanpri vini nan randevou w ak yon mask oswa yon kouvèti figi 

  • Enskri pou randevou ou lè w rele biwo a. 609-771-0032. TANPRI RETE NAN MACHIN OUjiskaske yo rele w pou w antre. 

  • Pote telefòn ki chaje ak randevou 

  • Se sèlman pasyan ki pèmèt nan biwo a. Tout envite dwe rete nan machin yo oswa deyò.

  • N ap ankouraje tradiktè yo pou yo fè yon apèl nan Facetime oswa pou yo fè yon apèl videyo nan randevou, olye yo akonpaye pasyan yo nan randevou yo. 

Biwo Protocols 
bottom of page