top of page
Working from Home

FÒM PASYAN 

Nou vle fè ranpli fòm yon briz! Objektif nou se kenbe swen ou an sekirite epi asire nou gen tout enfòmasyon nou bezwen anvan vizit ou a san yo pa fè ou fè yon tòn papye. Nou kontan patenarya ak Modento pou ede nou reyalize objektif sa a. Fòm yo ap disponib an panyòl tou. 

Pou bay pasyan nou yo swen ki pi endividyalize, apati 17/02/2022, yo pral voye fòm pèsonalize yo atravè lyen bay pasyan yo anvan randevou yo.  Si w pa alèz ak fòm dijital yo. , pa gen enkyetid! Mande fòm papye nan biwo a. 

bottom of page