top of page

HYJIENISTS DANTAL 

Mèsi pou enterè ou nan pozisyon ijyèn dantè yo ofri nan Apex Dental Care. Tanpri ranpli aplikasyon nou an pou kòmanse. 

SOU POZISYON AN 
Tanpri revize kondisyon travay anba a. 

Tit travay: Dental Hygienist 

Konpayi:Apex Swen Dantè

Kote

 • Ewing, NJ

Kalite:

 • Tan pasyèl / Tanperati.

 

Jou

 • 04/08/17, 05/06/2017, 06/10/2017, 07/08/2017, 08/12/2017, 09/09/2017, 10/07/2017, 11/04/2017, 12/04/2017 02/2017

Orè

 • 8 am - 12 pm 

 

Lisans:

 • Ijyèn dantè aktyèl license pou Eta New Jersey 

Edikasyon:

 • Lekòl segondè oswa ekivalan 

 

Eksperyans

 • 2+ ane eksperyans nan dantè-related field 

 • Konesans nan Dentrix 

Konpetans ak kalifikasyon 

 • Antretyen sante dantè, itilizasyon teknoloji dantè, sèvis pasyan, konfòmite OSHA/HIPPA, koute, travay ann ekip, fason kabann

Lang:

 • Angle (ki pale)

Travay travay: 

 • pwosedi depistaj pasyan yo; tankou evalyasyon kondisyon sante oral, revizyon istwa sante, tès depistaj kansè nan bouch, enspeksyon nan tèt ak kou, tablo dantè.

 • pran radiografi dantè (radyografi)

 • retire kalkil ak plak (depo difisil ak mou) nan tout sifas dan yo

 • aplike materyèl prevantif nan dan yo (egzanp, sele ak fliyò)

 • anseye pasyan yo estrateji ijyèn oral ki apwopriye pou kenbe sante oral;
  (egzanp, bwose dan, pase fil dan ak konsèy nitrisyonèl)

 • konseye pasyan yo sou bon nitrisyon ak enpak li sou sante oral

 • fè dokiman ak aktivite jesyon biwo

TEMWAYAJ

"Anplwaye a te trè amikal epi pitit fi mwen an appointment te rapid, kidonk li te kapab ale lekòl alè."

J. Solares 

"Yo se gwo rapid epi di ou sa ou bezwen tande!"

L. Malloy

"Renmen yo pa panse mwen janm vle yon lòt dantis"

J. Green

bottom of page