top of page

PASYAN SCHEDULER 

Mèsi pou enterè ou nan pozisyon asistans dantè yo ofri nan Apex Dental Care. Tanpri ranpli aplikasyon nou an pou kòmanse. 

SOU POZISYON AN 
Tanpri revize kondisyon travay anba a. 

Tit travay: Pasyan Scheduler / Front Desk 

Konpayi:Apex Swen Dantè

Kote

 • Ewing, NJ

Kalite:

 • Aplentan

 • Tan pasyèl 

 

Lisans:

 • Lisans radyoloji dantè aktyèl pou Eta New Jersey (dezirab) 

Edikasyon:

 • Lekòl segondè oswa ekivalan 

 

Eksperyans

 • 2+ ane eksperyans nan dantè-related field 

 • Konesans nan Dentrix 

Konpetans ak kalifikasyon 

 • Antretyen sante dantè, itilizasyon teknoloji dantè, sèvis pasyan, konfòmite OSHA/HIPPA, koute, travay ann ekip, fason kabann

Lang:

 • Angle (ki pale)

 • Spanish (dezirab) 

Travay travay: 

 • Ranpli nan anilasyon ak non-show

 • Kreye schedule pou maksimize efikasite pou doktè, pasyan, ak anplwaye 

 • Salye ak chèk nan pasyan yo

 • Verifies ak mete ajou enfòmasyon pasyan yo 

 • Antre tout enfòmasyon pasyan ki enpòtan nan Dentrix

 • Orè ak re-pwograme randevou pasyan yo

 • Swiv ak pasyan yo sou plan tretman yo

 • Konfime randevou pasyan chak jou/avni

 • Prepare referans, fòm otorizasyon medikal, jan dantis yo mande yo

 • Resevwa ak kowòdone apèl telefòn yo nan men founisè dantè

 • Kolekte epi antre peman nan moman tretman an

 • Fichye, analiz, ak dechifre dosye dantè

 • Fè yon varyete devwa administratif ki gen ladan men se pa sa sèlman: reponn telefòn, faks ak ranpli dokiman pasyan yo 

 • Informs patients plan tretman

 • Kreye ak voye pakè plan tretman pa lapòs chak jou

Benefis:

 • Peye maladi ak vakans 

 • Kouvèti asirans sante fanmi 

TEMWAYAJ

"Anplwaye a te trè amikal epi pitit fi mwen an appointment te rapid, kidonk li te kapab ale lekòl alè."

J. Solares 

"Yo se gwo rapid epi di ou sa ou bezwen tande!"

L. Malloy

"Renmen yo pa panse mwen janm vle yon lòt dantis"

J. Green

bottom of page